Paul Landon: Transcanadienne

10.5.-25.5.2014

Ikahu toteutti viisikanavaisen videoinstallaation kelluvilla projisointipinnoilla Paul Landonin näyttelyyn, Galleria Huutoon.

paul_web_1

paul_web_2