Marja Helander: SILENCE – Jaskes eatnamat

28.11.–21.12.2014

Suunnittelimme ja rakensimme installaation vesialtaasta ja vesipumpusta, sekä toimitimme AV-kaluston. Näyttely käsittelee raskaan teollisuuden kuten tehtaiden, patojen ja kaivosten vaikutusta pohjoiseen luontomaisemaan.

6436

6503